กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและโรคในช่องปาก

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขได้จัดกิจรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและโรคในช่องปาก ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิแสนวิทยาโดยมีได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้ารับการรับการอบรมในครั้งนี้

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!