ข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียนเรื่องระเบียบเครื่องแต่งกาย

ขอให้นักเรียนทุกคนศึกษาข้อระเบียบบังคับการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!