โครงการงานสืบสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่าและลอยกระทงร่วมใจสานสามัคคีชุมชนสืบสานวัฒนธรรมตำบลท้องถิ่น ประจำปี 2565

8 พฤศจิกายน 2565 นายปราโมท  พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา นายอนุชา  แก้วปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยาพร้อมด้วย คณะครูนักเรียนโรงเรียนพธิแสนวิทยา ร่วมกิจกรรมโครงการงานสืบสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่าและลอยกระทงร่วมใจสานสามัคคีชุมชนสืบสานวัฒนธรรมตำบลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ซึ่งจัดโดยองค์กรบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ในการนี้ โรงเรียนโพธิแสนวิทยาได้นำการแสดงเข้าร่วมแสดง 5 ชุดโดยมี  นายปรีขา  มณีสร้อย นายอำเภอกุสุมาลย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีลอยกระทงร่วมใจสานสามัคคีชุมชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายรัฐวุฒิ  บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อุ่มจานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและร่วมลอยกระทง ณ บริเวณสระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!