โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพันได้จัดโครงการอบรมเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และสารเสพติด

วัน ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพันได้จัดโครงการอบรมเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และสารเสพติด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 145 คน ประจำปีงบประมาณ 2565

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!