โรงเรียนโพธิแสนวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา มอบหมายให้นายอนุชา แก้วปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้นายอำเภอกุสุมาลย์เป็นประธานในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!